ENEOS SUPER COOL BSG - ENEOS Ulje br. 1 u Japanu

ENEOS SUPER COOL BSG

Ovo organsko rashladno sredstvo s antifrizom, bez nitrita, amina i fosfata, ima homogenu i stabilnu formulaciju na bazi monoetilenglikola te se preporučuje za rashladne sustave motora s unutarnjim izgaranjem poput LPG, benzinskih, dizelskih motora i za druge sustave s prijenosom topline, poput instalacija centralnog grijanja. Potpuno sigurno za gumu, plastiku, metal, aluminij i slitine.


SPECIFIKACIJE I ODOBRENJA: BS 6580 (1992), BS 6580 (2010)

Pakiranje

Pakiranje (ambalaža) ulja je u konstantnom razvoju. U većini slučajeva, mogu se nabaviti i stara pakiranja uporedno sa novim. Stara pakiranja sadrže u tehničkom smislu istu kvalitetu ulja, bez obzira na specifikaciju.

6254311.jpg